Resultaten toegankelijkheidsonderzoek website zorginstituutnederland.nl

Zorginstituut Nederland wil graag dat iedereen de websites van het Zorginstituut goed kan gebruiken. Het Zorginstituut heeft in september 2020 alle websites getest op toegankelijkheid. De resultaten van de test voor de website zorginstituutnederland.nl staan in bijgaand rapport. De resultaten van het onderzoek laten zien in hoeverre de website (nog niet) voldoen aan internationaal afgesproken richtlijn voor toegankelijkheid.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. In hoeverre websites aan deze eisen voldoen wordt jaarlijks gepubliceerd in een toegankelijkheidsverklaring.

Vragen of opmerkingen

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem van 1 van de websites van het Zorginstituut aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons contactformulier.