Zinnige Zorg - Equalis-rapport Verschillen in zorggebruik tussen personen met en zonder een LVB

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft Equalis het zorggebruik in kaart gebracht van mensen met en zonder een licht verstandelijke beperking (LVB). Het onderzoek maakt deel uit van de verdiepingsfase 'Licht verstandelijke beperking en een gezondheidsprobleem', een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd. Er is ook een makkelijke leesbare samenvatting van het rapport.

Doel onderzoek en bronnen

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in mogelijke verschillen in gezondheidsproblemen en ontvangen zorg bij mensen met en zonder een LVB. Er zijn verschillende bronnen gebruikt om de gezondheidsproblemen en het zorggebruik in kaart te brengen, zoals CBS-databestanden en Nivel Zorgregistraties Eerste lijn.

Resultaten onderzoek

Het onderzoek laat zien dat:

  • Mensen met een LVB vaker zorg gebruiken dan mensen zonder een LVB. Ze gaan vaker naar de huisarts en naar het ziekenhuis. Ze gebruiken ook vaker medicijnen en ook vaker veel medicijnen tegelijk.
  • Maar een klein deel van de personen met een LVB als zodanig geregistreerd staat bij de huisarts.
  • Mensen met een LVB die wel als zodanig bij de huisarts geregistreerd staan, vaker naar de huisarts gaan, vaker naar de speciale GGZ gaan en vaker medicijnen gebruiken.

Zinnige Zorg-project ‘Licht verstandelijke beperking en een gezondheidsprobleem’

In het Zinnige Zorg-project ‘Licht verstandelijke beperking en een gezondheidsprobleem’ onderzoekt en onderbouwt het Zorginstituut samen met betrokken partijen de mogelijke verbeteringen van het zorgtraject voor mensen met LVB en een gezondheidsprobleem. De uitkomsten van het onderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement.

De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-project:

  1. Herkenning van LVB door huisartsen.
  2. Verschillen in zorggebruik tussen personen met en zonder een LVB.