Zinnige Zorg - Kantar-rapport Herkenning van LVB door huisartsen

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft Kantar onderzoek gedaan onder huisartsen om inzicht te krijgen in hoe en of zij een LVB herkennen. Het onderzoek maakt deel uit van de verdiepingsfase 'Licht verstandelijke beperking en een gezondheidsprobleem', een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd. Er is ook een makkelijke leesbare samenvatting van het rapport.

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is het krijgen van inzicht in hoeverre huisartsen een LVB bij hun volwassen patiënten weten te herkennen en hoe zij met deze patiëntengroep omgaan. Ook is gevraagd naar de behoefte aan meer kennis over dit onderwerp. Het onderzoek is in 2 fases uitgevoerd. Eerst een kwalitatief vooronderzoek met diepte-interviews en daarna een kwantitatief online-vragenlijstonderzoek onder 281 huisartsen.

Resultaten onderzoek

Het onderzoek laat zien dat:

  • het voor huisartsen niet makkelijk is om iemand met een LVB te herkennen;
  • huisartsen het belangrijk vinden om te weten dat iemand een LVB heeft, zodat ze passende zorg kunnen verlenen;
  • de meeste huisartsen willen leren hoe zij een LVB kunnen herkennen, het liefst op basis van makkelijk vindbare richtlijnen;
  • huisartsen graag willen weten naar welke zorgverleners zij mensen met een LVB kunnen verwijzen.

Zinnige Zorg-project ‘Licht verstandelijke beperking en een gezondheidsprobleem’

In het Zinnige Zorg-project ‘Licht verstandelijke beperking en een gezondheidsprobleem’ onderzoekt en onderbouwt het Zorginstituut samen met betrokken partijen de mogelijke verbeteringen van het zorgtraject voor mensen met LVB en een gezondheidsprobleem. De uitkomsten van het onderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement.

De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-project:

  1. Herkenning van LVB door huisartsen.
  2. Verschillen in zorggebruik tussen personen met en zonder een LVB.