Monitor Zorginstituut geeft inzicht in kosten en gebruik van MS-geneesmiddelen

De kosten van geneesmiddelen voor multiple sclerose (MS) die uit het basispakket worden vergoed, stegen in 5 jaar van € 99 miljoen naar € 135 miljoen. Ook blijkt dat het aantal gebruikers van MS-geneesmiddelen relatief sterker is toegenomen dan het aantal MS-patiënten. Verder zal 30 tot 40% van de gebruikers van MS-geneesmiddelen in ieder geval binnen 5 jaar overstappen op een ander MS-geneesmiddel. Dit staat in de ‘Monitor MS-geneesmiddelen 2019’ die Zorginstituut Nederland onlangs heeft uitgebracht.

De foto toont een kast met geneesmiddelen
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Belangrijke inzichten

De uitgaven aan MS-middelen zijn relatief groter dan de toename van het aantal patiënten met MS. Ook het aantal gebruikers van MS-geneesmiddelen is relatief sterker toegenomen dan het aantal MS-patiënten. Uit de ‘Horizonscan Geneesmiddelen’ blijkt verder dat er in ieder geval binnen 2 jaar, 2 nieuwe MS-geneesmiddelen tot de markt zullen toetreden, namelijk siponimod en ozanimod. Daarnaast laat de monitor zien dat ongeveer 30 tot 40% van de gebruikers van MS-geneesmiddelen in ieder geval binnen 5 jaar overstapt op een ander MS-geneesmiddel. De monitor beschrijft ook dat het MS-register in opbouw is en landelijk wordt uitgerold, maar op dit moment nog onvoldoende gevuld is om (klinische) uitkomstgegevens mee te nemen in de MS-monitor.

Vervolg

De ‘Monitor MS-geneesmiddelen 2019’ is de 1e monitor over geneesmiddelen voor de behandeling van patiënten met multiple sclerose. Het Zorginstituut zal een volgende editie van de Monitor MS-geneesmiddelen uitbrengen. Hierin zullen meer gegevens zijn opgenomen, met name de (klinische) uitkomstgegevens uit het Nederlands MS-register. Op basis van deze gegevens kan het Zorginstituut in de volgende monitor meer duiding geven aan het gepast gebruik van MS-geneesmiddelen in Nederland.

Doel MS-monitor

Om de zorg voor iedereen betaalbaar houden – nu en in de toekomst – is niet alleen de beslissing over het wel of niet vergoeden van een bepaald geneesmiddel van belang. Het is ook belangrijk dat alle beschikbare geneesmiddelen zo goed mogelijk worden ingezet. Informatie over het gebruik in de praktijk en de toegevoegde waarde van de verschillende geneesmiddelen voor de behandeling van MS kan een bijdrage leveren aan de discussie, het beleid en de besluitvorming rondom het gepast gebruik van MS-geneesmiddelen. De toelating van veel nieuwe MS-geneesmiddelen tot het basispakket in relatief korte tijd waarvan de (langetermijn)uitkomsten niet inzichtelijk zijn, was dan ook een belangrijke aanleiding voor deze monitor.