Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2017

Het doel van de monitor weesgeneesmiddelen is om op basis van declaratiedata en interviews inzicht te geven in de inzet van niet-oncologische weesgeneesmiddelen in de Nederlandse zorgpraktijk. De monitor volgt jaarlijks de ontwikkelingen in kosten en volume van deze groep geneesmiddelen. Daarnaast brengt de monitor de voortgang op het gebied van de weesgeneesmiddelen-arrangementen (zoals geïntroduceerd door het rapport pakketbeheer weesgeneesmiddelen) in kaart. Dit monitorrapport is de eerste editie van de jaarlijks terugkerende reeks en is aangekondigd in het rapport pakketbeheer weesgeneesmiddelen van oktober 2015.

Reactie minister

De minister van Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins, heeft naar aanleiding van de monitor een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Hierin schrijft hij dat hij bij de farmaceutische industrie gaat aandringen op meer openheid over de opbouw van medicijnprijzen.

Kamerbrief minister Medische Zorg en Sport over transparantie prijzen (wees)geneesmiddelen d.d. 15 januari 2018