Plan van aanpak Netwerkvorming, concentratie en spreiding vaatchirurgische zorg

Het ‘Plan van aanpak Netwerkvorming, concentratie en spreiding vaatchirurgische zorg’ beschrijft de 4 stappen naar een toekomstbestendig vaatchirurgisch zorglandschap. Chirurg en kwartiermaker Peter Go maakte het plan in opdracht van Zorginstituut Nederland in samenspraak met partijen in de zorg. 

Afspraak uit Integraal Zorgakkoord

Het plan van aanpak is de uitwerking van afspraken van partijen in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het doel hiervan is om het zorglandschap toekomstbestendig te maken en in eerste instantie in te zetten op complexe vaatchirurgische zorg. 

In 4 stappen naar een toekomstbestendig vaatchirurgisch zorglandschap

Het plan van aanpak beschrijft de 4 stappen die nodig zijn om te komen tot een toekomstbestendig vaatchirurgisch zorglandschap:

  1. Het vormen van de vaatchirurgische netwerken. 
  2. Het opstellen van een kwaliteitsstandaard ‘Vaatchirurgische netwerken’. Hierin staan de minimale eisen waaraan een vaatchirurgisch netwerk moet voldoen.
  3. Het opstellen van de transformatieplannen, inclusief een impactanalyse. Daar worden de gevolgen van de netwerkvorming en kwaliteitsstandaard geïnventariseerd voor de betrokken partijen. 
  4. De implementatie van de vaatchirurgische netwerken, waarbij de kwaliteitsstandaard wordt toegepast in de nieuwe vaatchirurgische netwerken.

Rollen, verantwoordelijkheden en regie

Het Zorginstituut heeft het plan van aanpak aangeboden aan minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het is door de minister vastgesteld. Voor het plan zijn tientallen gesprekken gevoerd met betrokken partijen en experts, waaronder zorgorganisaties, beroepsverenigingen van zorgprofessionals, patiëntenvertegenwoordigers en zorgverzekeraars. De Ronde Tafel Netwerkvorming, concentratie en spreiding vaatchirurgische zorg richt de vaatchirurgische netwerken in, stelt een kwaliteitsstandaard op en houdt overzicht op de voortgang. Het Zorginstituut ondersteunt dit proces. De bedoeling is dat alle stappen uiterlijk 31 december 2025 zijn doorlopen.