Bijlage 6 CONSORT flow-diagram uitgewerkte subsidieaanvraag Veelbelovende zorg

Dit document moet u gebruiken voor het invullen van een flow-diagram voor uw uitgewerkte subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend. U moet uw aanvraag indienen via ProjectNet van ZonMw.