Format farmaco-economisch dossier

Dit format dient voor het indienen van een farmaco-economisch dossier als onderdeel van een vergoedingsaanvraag voor een GVS-geneesmiddel of een medisch-specialistisch geneesmiddel bij het Zorginstituut. Alle farmaco-economische evaluaties die worden toegezonden om een vergoedingsaanvraag te ondersteunen moeten worden verricht overeenkomstig de geldende richtlijnen voor economische evaluaties in de gezondheidszorg.

Nederlands format verplicht van 1 juli 2022

Let op: het format voor het farmaco-economische dossier is aangepast.

Per 1 juli 2022 is dit Nederlandse format verplicht, en moet het dossier dus in het Nederlands geschreven worden. Deze aanpassing is noodzakelijk om de kwaliteit van onze rapporten te blijven waarborgen en een efficiƫntieslag te maken bij het opstellen van de rapporten door het Zorginstituut. In de overgangsperiode kunnen we hier in overleg soepel mee omgaan. Neem daarvoor per e-mail contact op via warcg@zinl.nl.

Pilot kosteneffectiviteitsmodellen in R

Let op: er loopt momenteel een pilotfase, waarin het mogelijk is om kosteneffectiviteitsmodellen in R aan te leveren in plaats van in Excel. Meer informatie vindt u in dit document:

Informatie pilot kosteneffectiviteitsmodellen in R.

Hebt u interesse om deel te nemen aan deze pilot? Neem dan per e-mail contact op via warcg@zinl.nl.