Richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties in de gezondheidszorg

Steeds vaker worden afwegingen gemaakt over wat doelmatige zorg is en welke zorg vergoed zou moeten worden vanuit het basispakket. Deze afweging kan pas goed gemaakt worden als de gegevens waarop ze wordt gebaseerd aan een standaard voldoet. Daarom is deze richtlijn voor economische evaluaties tot stand gekomen. De richtlijnen bevat de volgende verdiepingsmodules:

  • Onzekerheid en Value of Information;
  • Kwaliteit van Leven;
  • Budget Impact Analyse; en
  • Kostenhandleiding.