Handboek informatie Zorgverzekeringswet 2022

Zorgverzekeraars moeten in het kader van de Zorgverzekeringwet (Zvw) periodiek gegevens aanleveren bij het Zorginstituut. Het gaat dan om de kwartaalstaten en de jaarstaten en gegevens voor de risicoverevening en de opbrengstverrekening. Het Handboek bevat aanwijzingen voor de zorgverzekeraars over hoe zij die informatie voor 2022 moeten aanleveren.