Project 'Transmurale toepassing van keuzehulpen voor Samen Beslissen in de curatieve zorgketen door patiënt, huisarts en medisch specialist'

Het doel van het project is het toepassen van Samen Beslissen in de curatieve zorgketen met behulp van keuzehulpen. Hiermee kunnen patiënt en zorgverlener beter beslissen over de beste behandeloptie en of een verwijzing zinvol is.
Patient+ start dit project met subsidie via de subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’. Het thema voor de subsidieregeling in 2019 is: Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in ketens in de curatieve zorg.

Aanleiding

Het is van groot belang voor de patiënt om aan het begin van de zorgketen de juiste informatie te krijgen om samen met de zorgverlener te beslissen over de beste behandeloptie en of een verwijzing zinvol is. Echter, betreft het vaak een grote hoeveelheid complexe informatie waarbij emotie een rol speelt. Bovendien heeft de zorgverlener vaak onvoldoende tijd om de patiënt volledig van informatie te voorzien en te betrekken in het besluitvormingstraject. Door toepassing van keuzehulpen die aansluiten bij de individuele patiënt zijn patiënt en zorgverlener beter in staat samen een goed besluit te nemen. Dit voorkomt mogelijke ongewenste diagnostiek, een onjuiste verwijzing naar de tweede
lijn of zelfs ongewenste behandelingen.

Doelstelling project

De hoofddoelstelling is het toepassen van Samen Beslissen in de curatieve zorgketen met behulp van keuzehulpen. Daaronder hangen de 4 subdoelstellingen:

 1. Aanpassen van bestaande keuzehulpen voor toepassing in de eerstelijnszorg en deze personaliseren met uitkomstinformatie uit bestaande registraties
 2. Toepassing van de keuzehulpen in de eerste en tweedelijns zorgketen in drie regio’s
 3. Kennisdeling over de invloed van Samen Beslissen met keuzehulpen in de eerste en tweedelijns zorgketens
 4. Borging van de structurele toepassing

Resultaten

Zes publiekelijk beschikbare keuzehulpen, die in de eerste en tweede lijn toepasbaar zijn en gebruikt worden in de drie regio’s. Inzicht in de invloed van Samen Beslissen met keuzehulpen op patiënttevredenheid, behandelkeuzes, verwijsfrequentie en eventuele verschuiving van zorg tussen de eerste en tweede lijn. Een borgings- en opschalingsplan voor de toepassing van Samen beslissen in zorgketens.

Samenwerking

 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)/Thuisarts
 • InEén
 • Patiëntenfederatie Nederland (PFN)
 • Stichting Makkelijk Lezen
 • PATIENT+
 • Mediquest
 • Q-Consult Zorg
 • Wetenschappelijke verenigingen
 • Zorgregio’s waaronder: 
  • Uden (Synchroon/Bernhoven)
  • Gorinchem (Huisarts en Zorg/Rivas)
 • Opschalingspartners:
  • InEén
  • NHG
  • PFN
  • SAZ
 • Ziekenhuizen en Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) 
 • Zorgverzekeraars:
  • CZ
  • Menzis
  • Zilveren Kruis

Het project start september 2019 en is uiterlijk augustus 2021 afgerond.