Project 'Samen beslissen bij genderaanpassende chirurgie voor transmannen'

Het doel van het project 'Samen beslissen bij genderaanpassende chirurgie voor transmannen' is om gedeelde besluitvorming duurzaam in te bedden in het behandeltraject voor transmannen.
Het Amsterdam UMC start dit project met subsidie via de subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’. Het thema voor de subsidieregeling in 2019 is: Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in ketens in de curatieve zorg.

Aanleiding

Bij transgender personen komt de ervaren genderidentiteit niet overeen met hun lichaam. Als dit leidt tot ernstige klachten dan spreekt men van genderdysforie. De meest effectieve behandeling is om het lichaam aan te passen aan de ervaren genderidentiteit. Een genderaanpassende behandeling is een traject van meerdere jaren en kan bestaan uit hormoonbehandeling en chirurgie. Er zijn echter veel verschillende opties en niet iedere transgender wil hetzelfde.

Doelstelling project

Dit project beoogt gedeelde besluitvorming duurzaam in te bedden in het behandeltraject voor transmannen. Hiervoor zullen bestaande kwaliteits- en uitkomstregistraties ten aanzien van deze populatie worden gebundeld.

Resultaat project

Om Samen Beslissen te ondersteunen zullen, in aanvulling op een eerder ontwikkelde generieke keuzehulp, aanvullende keuzehulpen worden ontwikkeld welke ingaan op de individuele situatie en tijdspad van de patiënt. Hierin zal uitkomstinformatie van alle beroepsgroepen worden geïntegreerd. De keuzehulp wordt ingebed in een zorgportaal voor zowel patiënt als zorgverlener. Transgenderzorg wordt binnenkort uitgebreid naar de academische centra in Nijmegen en Groningen. Deze centra zullen dan aansluiten bij de uitkomstenregistratie en het zorgportaal zal daar eveneens worden geïmplementeerd.

Samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd in een samenwerking met:

  • Transvisie (belangenvereniging van transpersonen),
  • beroepsverenigingen en
  • zorgorganisaties.

Patiëntenparticipatie

Wordt op 4 manieren geborgd:

  1. Een vertegenwoordiger van de belangenvereniging voor transpersonen, Transvisie, zal plaatsnemen in de stuurgroep welke de voortgang van het project monitort.
  2. Er wordt een gebruikerscommissie samengesteld waarin transmannen plaatsnemen. Zij zullen een centrale rol vervullen bij de invulling van het gehele project.
  3. Er zal een transman plaatsnemen in het projectteam. Het projectteam is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het project.
  4. De geïmplementeerde veranderingen worden getest en geëvalueerd bij onafhankelijke patiënten, waarbij de evaluatie wordt gebruikt om verbeteringen aan te brengen.

Het project start op 1 november 2019 en is uiterlijk 31 oktober 2021 afgerond.