Project 'Empower2Decide'

Het doel van het project 'Empower2Decide' is om patiënten met kanker, samen met hun zorgverleners, tot een juiste beslissing te laten komen over de diagnostiek en behandeling. Radboudumc Nijmegen start dit project met subsidie via de subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’. Het thema voor de subsidieregeling in 2019 is: Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in ketens in de curatieve zorg.

Aanleiding

Binnen Nederland en ook daarbuiten zijn veel initiatieven genomen om de besluitvorming over diagnostiek en behandeling van kanker gezamenlijk te laten nemen door patiënten en zorgverleners. De daadwerkelijke implementatie van Samen Beslissen lijkt tot op heden onvoldoende en het gebruik van 3-goede vragen en Kantelkaarten om de doelen en waarden van de patiënt mee te laten wegen, treedt pas laat op in het diagnostisch proces. Dat leidt ertoe dat:

 • Patiënten vaak (te) laat informatie krijgen dat er iets te kiezen valt.
 • Patiënten aangeven dat gezamenlijk beslissen hen soms het gevoel geeft er alleen voor te staan.
 • Als patiënt mee heeft beslist achteraf niet of onvoldoende wordt getoetst (bij patiënt, huisarts of andere zorgprofessionals) of men “spijt” heeft van de gemaakte keuze / over de gekozen behandeling.

Doelstelling project

Tot een voor de patiënt juiste beslissing komen over het te volgen diagnostische en behandelproces. Daarvoor is het nodig:

 • Patiënten te empoweren met behulp van de huisarts op het moment van verwijzing van 1e naar 2e lijn;
 • Zorgverleners te empoweren om Samen beslissen daadwerkelijk in de spreekkamer toe te passen.

Afbakening project

 • Keten van netwerkregio Nijmegen-Oost Nederland.
 • Curatieve GE-oncologie: Gastro Enterologie. (afwijkingen in het spijsverteringsstelsel waaronder bijvoorbeeld darm-, lever-, alvleesklierkanker). Waarbij de patiënten met een slokdarm of pancreastumor voornamelijk als groep gevolgd worden

Resultaat

 • Samen Beslissen proces is geoptimaliseerd
 • Na 2 jaar zullen meer dan 30 % van de huisartsen, tweede en derdelijns behandelaren van minimaal 3 ziekenhuizen in de regio Nijmegen-Oost Nederland aangesloten zijn en tevens actief deelnemen.
 • Het besluitvormingsproces zal in 80% van de verwijzingen op deze wijze meetbaar verlopen binnen de Pancreas en Slokdarm keten en zal uitbreiding vinden naar de verdere
 • GE-oncologische en benigne chirurgie keten.
 • Betere persoonsgerichte zorg binnen het Netwerk Nijmegen-Oost Nederland.
 • Toename van de patiënt tevredenheid en verminderen van Spijt volgens Decision Regret Scale.
 • Barrières en facilitators herkennen en adresseren voor toekomstige implementatie van Samen beslissen in een leerproces.
 • Learning Community.
 • Doorontwikkelen van een implementatie Blue print en gebruik van toolkit en lessons learned voor verdere opschaling naar andere Netwerkregio’s in Nederland.

Samenwerking

 • Diverse disciplines van het Radboudumc
 • Patiëntenorganisaties NFK
 • NIVEL
 • Maag-Darm-Lever-artsen en Oncologen Netwerk Nijmegen–Oost Nederland

Het project start september 2019 en is uiterlijk augustus 2021 afgerond.