Passende zorgpraktijken: een extra impuls naar passende zorg - Artikel Zorginstituut Magazine maart 2024

In 2023 is het programma ‘Passende zorgpraktijken’ gestart. Het doel: de beweging naar passende zorg een extra impuls geven. Dit gebeurt door goede praktijkvoorbeelden in beeld te brengen en de werkende mechanismen binnen deze praktijken op te schalen. Het programma past binnen de doelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en is een van de activiteiten die het Zorginstituut in dit kader voor zijn rekening neemt.