Passende zorg begint bij goede diagnostiek - Artikel Zorginstituut Magazine maart 2024

Moleculaire diagnostiek - het bepalen van de genetische eigenschappen van tumoren - helpt binnen de kankerzorg bij de selectie van patiënten die in aanmerking komen voor oncologische precisiegeneesmiddelen. De afgelopen 2 jaar hebben pathologen, klinisch moleculair biologen in de pathologie (KMBP), oncologen en andere partijen in het ‘uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek’ de kaders vastgesteld voor toepassing, kwaliteit en bekostiging hiervan.