De zorg van morgen volgens Frans Korf - Artikel Zorginstituut Magazine oktober 2023

Met passende zorg houden we de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar. Maar hoe doen we dat? In deze rubriek vragen we mensen naar hun visie op de zorg van morgen. Deze keer: Frans Korf, manager innovatie ouderenzorg. 

De zorg van morgen volgens Frans Korf
Beeld: ©Zorginstituut Nederland / Zorginstituut Nederland
Frans Korf, manager innovatie ouderenzorg: "Beloon niet het geven van zorg, maar het voorkómen van (ouderen)zorg."