De stelling van Gabe Sonke: “Tegen een nieuw geneesmiddel moeten we vaker ‘ja, tenzij’ durven zeggen. Of ‘nee’” - Artikel Zorginstituut Magazine oktober 2023

Er komen veel oncologische medicijnen op de markt, maar de gezondheidseffecten ervan zijn vaak lager dan verwacht en de kosten zijn hoog. Volgens internist-oncoloog Gabe Sonke is het huidige systeem van medicatieontwikkeling onvolledig: er komen onnodig dure en zware behandelingen beschikbaar die patiënten hoop bieden, al is dat soms valse hoop. Hij pleit daarom voor studies naar gepast gebruik van deze geneesmiddelen, voorafgaand aan definitieve toelating tot het verzekerde pakket. Het Zorginstituut, zorgverzekeraars en zijn eigen beroepsgroep kunnen een sleutelrol spelen bij het uitvoeren van dergelijke studies door het ‘voorwaardelijk’ toelaten van geneesmiddelen. 

De stelling van Gabe Sonke
Beeld: ©Zorginstituut Nederland / Zorginstituut Nederland
Gabe Sonke: “Tegen een nieuw geneesmiddel moeten we vaker ‘ja, tenzij’ durven zeggen. Of ‘nee’”