Waarborg passende zorg bij innemen standpunten - Artikel Zorginstituut Magazine maart 2023

Bij duidingen kijken beoordelaars van het Zorginstituut of een behandeling voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Astrid Chorus en Mattias Göthlin vertellen dat er altijd al aandacht was voor het waarborgen om passende zorg te leveren. Maar de laatste tijd heeft passende zorg een nog prominentere plek gekregen bij het innemen van een standpunt.

Een man loopt langs een fotografietentoonstelling in de buitenlucht. Op de foto's zijn verschillende vrouwen afgebeeld.
Beeld: ©Zorginstituut Nederland