Beweging naar passende zorg: waar staan we nu? - Artikel Zorginstituut Magazine juli 2022

Met het uitbrengen, eind 2020, van het advies over Passende zorg plantten Zorginstituut Nederland en de NZa het zaadje voor de beweging naar passende zorg. Lange tijd leek het daarna stil, maar ‘ondergronds’ gebeurde er veel: we werkten aan een kader Passende zorg en hebben partijen geïnformeerd en geconsulteerd. Resultaat: de beweging naar passende zorg is inmiddels in volle breedte tot wasdom gekomen. 

De afbeelding toont een animatie van vier mensen die een groot rood hart vasthouden.
Beeld: ©Zorginstituut Nederland