Pakket van goede, verzekerde zorg: Oordelen over nieuwe én bestaande zorg - Zorginstituut Magazine december 2020

In de vorige editie van Zorginstituut Magazine vertelde bestuursvoorzitter Sjaak Wijma dat het Zorginstituut zijn positionering heeft aangescherpt en in al zijn taken meer de nadruk gaat leggen op het pakket van goede, verzekerde zorg. In dit vervolgartikel laten we aan de hand van 3 recent uitgebrachte standpunten zien wat dat concreet inhoudt.