GVS-advies hepatitis B-vaccin (PreHevbri®) voor de actieve immunisatie tegen hepatitis B bij volwassenen

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het hepatitis B-vaccin PreHevbri® kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dit medicijn wordt gebruikt als actieve immunisatie bij risicogroepen tegen hepatitis B. Het Zorginstituut adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om PreHevbri® op te nemen op bijlage 1A in cluster 0J07BCAP V. Ook adviseren we voorwaarden voor vergoeding. De minister heeft het advies inmiddels overgenomen.

Update juni 2023: hepatitis B-vaccin (PreHevbri®) onder voorwaarden vergoed per 1 juli 2023

De minister van VWS heeft besloten om het hepatitis B-vaccin (PreHevbri®) op te nemen op bijlage 1A van het GVS in cluster 0J07BCAP V. Het wordt per 1 juli 2023 onder voorwaarden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. 

Lees het vergoedingsbesluit van de minister in de Staatscourant.

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

PreHevbri® is geïndiceerd voor actieve immunisatie tegen infecties veroorzaakt door alle bekende subtypen van het hepatitis B-virus bij volwassenen. 

Advies van het Zorginstituut

Het Zorginstituut concludeert dat PreHevbri® onderling vervangbaar is met 2 andere hepatitis B-vaccins die zijn opgenomen in het GVS, namelijk Engerix-B® en HBVAXPRO®. Daarom adviseert het Zorginstituut de minister van VWS om het hepatitis B-vaccin PreHevbri® op te nemen in bijlage 1A, in cluster 0J07BCAP V. Ook adviseren wij de bestaande bijlage 2-voorwaarden die van toepassing zijn op hepatitisvaccins, ook op PreHevbri® van toepassing te laten zijn. 

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

PreHevbri® is een extramuraal geneesmiddel. Extramurale geneesmiddelen zijn medicijnen voor thuisgebruik, die op recept van een arts verkrijgbaar zijn bij de apotheek. Ze worden alleen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering als ze in het GVS staan. De hoogte van de vergoeding hangt af van de lijst waarop ze staan. Onderling vervangbare geneesmiddelen worden geclusterd op bijlage 1A. Hiervoor kan een vergoedingslimiet gelden. Unieke geneesmiddelen komen op bijlage 1B. Hiervoor geldt geen vergoedingslimiet. Er kunnen ook nadere voorwaarden gelden voor vergoeding. Dan komt een medicijn ook op bijlage 2.

Het Zorginstituut stuurt een advies aan de minister van VWS. De minister neemt de uiteindelijke beslissing om het medicijn wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

  • Hoe ernstig is de ziekte?
  • Hoe goed werkt het medicijn?
  • Bij welke groep patiënten?
  • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.