ACP-advies icosapent ethyl (Vazkepa®) voor de behandeling van volwassenen met een hoog risico op hart- en vaatziekten

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over icosapent ethyl (Vazkepa®) voor het verminderen van het risico op cardiovasculaire voorvallen bij volwassen, met statine behandelde patiënten met een hoog cardiovasculair risico met verhoogde triglyceriden en een vastgestelde cardiovasculaire aandoening of diabetes met minstens een cardiovasculair risicofactor. De commissie heeft in haar vergadering van 19 augustus 2022 gesproken over de vraag of icosapent ethyl bij de genoemde indicatie moet worden opgenomen in de basisverzekering. Tijdens de vergadering heeft de fabrikant Amarin gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in te spreken.

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie adviseert icosapent ethyl niet op te nemen in de basisverzekering voor primaire preventie (patiënten met diabetes met minstens één cardiovasculaire risicofactor). Ook adviseert de commissie om  icosapent ethyl niet op te nemen in de basisverzekering voor secundaire preventie, tenzij een prijsreductie wordt bereikt van 25-30%. Een prijs boven de referentiewaarde acht de commissie vanwege verdringingseffecten niet aangewezen.