Pakketadvies sluisgeneesmiddel sacituzumab govitecan (Trodelvy®) voor de behandeling van inoperabele of uitgezaaide borstkanker

Zorginstituut Nederland heeft in juli 2022 de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd over sacituzumab govitecan (Trodelvy®). Dit geneesmiddel kan worden gebruikt bij de behandeling van bepaalde patiënten met niet te opereren of uitgezaaide triple-negatieve borstkanker. Het advies was om Trodelvy alleen op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering als de vraagprijs van de fabrikant met 75% daalt. Omdat de fabrikant geen korting van 75% wil bieden, heeft de minister besloten om Trodelvy niet op te nemen in het basispakket. 

Update maart 2023: Trodelvy niet in basispakket

Na het advies van het Zorginstituut heeft minister Kuipers van VWS onderhandeld met de fabrikant van Trodelvy over de prijs. Deze onderhandelingen zijn niet geslaagd. De fabrikant is niet bereid om een korting van 75% te bieden. Daarom heeft de minister besloten om Trodelvy niet op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Dat besluit is in lijn met het advies van het Zorginstituut. 
Lees het nieuwsbericht van 28 maart 2023 van het ministerie van VWS over het niet opnemen van Trodelvy.

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Sacituzumab govitecan kan worden toegepast als monotherapie bij de behandeling van volwassen patiënten met inoperabel of uitgezaaide triple-negatieve borstkanker. Het gaat om patiënten die 2 of meer eerdere systemische therapieën hebben gekregen, waaronder ten minste 1 voor gevorderde ziekte. 

Triple-negatief betekent dat de tumor 3 negatieve eigenschappen heeft:

  • de tumor groeit niet onder invloed van het hormoon oestrogeen;
  • de tumor groeit niet onder invloed van het hormoon progesteron;
  • de tumor is niet HER2-positief.

Advies van het Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS om sacituzumab govitecan op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Het Zorginstituut adviseert de minister wel om met de fabrikant te onderhandelen over de prijs van het middel. Die zou met minstens 75% moeten worden teruggebracht.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft sacituzumab govitecan in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, noemen we intramurale geneesmiddelen. Nieuwe intramurale geneesmiddelen worden meestal zonder bijzondere (prijs)afspraken toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering.

Als nieuwe middelen veel kosten, kan de minister van VWS besluiten om deze tijdelijk uit het basispakket te houden en in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. Dit betekent dat het middel pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als: 

  • er een positief pakketadvies is van het Zorginstituut; 
  • er afspraken zijn voor gepast gebruik van het middel; 
  • succesvol met de fabrikant over prijsverlaging is onderhandeld.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. De minister besluit uiteindelijk of het middel wel of niet uit het basispakket van de zorgverzekering wordt vergoed.