GVS-advies levodopa/carbidopa/entacapon intestinale gel (Lecigon®) voor de behandeling van Parkinson

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of levodopa/carbidopa/entacapon (Lecigon®) kan worden opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Lecigon is een medicijn voor thuisgebruik dat op recept verkrijgbaar is bij de apotheek. We noemen dat een extramuraal geneesmiddel. Zo’n geneesmiddel komt alleen voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het GVS. Het Zorginstituut adviseert om Lecigon op te nemen op bijlage 1B van het GVS, maar alleen als door aanpassing van de prijs een kostenneutrale inzet wordt bereikt. 

De prijsonderhandelingen zijn in juli 2022 succesvol afgerond, waarna de minister heeft besloten Lecigon op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering.

Update juli 2022: levodopa/carbidopa/entacapon (Lecigon®) na prijsonderhandeling opgenomen in het basispakket

De minister van VWS heeft succesvolle prijsonderhandelingen gevoerd. Daarna heeft de minister besloten om givosiran vanaf 1 augustus 2022 te vergoeden uit het basispakket. Lees het volledige besluit van de minister in de Staatscourant van 22 juli 2022.

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Lecigon® is een intestinale gel in een cassette. De gel wordt rechtstreeks via een sonde in de darm ingebracht. Lecigon is geregistreerd voor behandeling van gevorderde ziekte van Parkinson met ernstige motorische fluctuaties en hyperkinesie en dyskinesie. Dit zijn bewegingsstoornissen. Behandeling met Lecigon® kan worden ingezet als andere beschikbare combinaties van geneesmiddelen, die men via de mond inneemt, niet voldoende resultaat geven.

Onderlinge vervangbaarheid

Lecigon® is niet onderling vervangbaar met enig ander geneesmiddel in het GVS.

Advies Zorginstituut

In principe komt Lecigon® in aanmerking voor plaatsing op bijlage 1B en daarmee voor vergoeding vanuit het basispakket. Omdat sprake is van een therapeutische gelijke waarde ten opzichte van een andere bestaande intestinale gel (Duodopa®) en sprake is van meerkosten adviseert het Zorginstituut de staatssecretaris van VWS om Lecigon® alleen op te nemen in het GVS als door aanpassing van de prijs een kostenneutrale inzet wordt bereikt. 

Opname op bijlage 1B van het GVS

Een geneesmiddel komt voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het GVS bevat lijsten met geneesmiddelen die vergoed worden uit het basispakket. Ze zijn een zogeheten te verzekeren prestatie in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De middelen die zijn opgenomen in het GVS zijn geclusterd op bijlage 1A (onderling vervangbare middelen) of staan apart op bijlage 1B (unieke geneesmiddelen).

Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling vervangbaar zijn. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.