Advies herbeoordeling sluisgeneesmiddel axicabtagene ciloleucel (Yescarta®)

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport heeft het Zorginstituut een herbeoordeling uitgevoerd over het geneesmiddel axicabtagene ciloleucel (Yescarta®; axi-cel). Het middel wordt gebruikt bij de behandeling van volwassen patiënten met een bepaalde vorm van lymfeklierkanker. Op 1 mei 2020 heeft de minister axi-cel (Yescarta®) toegelaten tot het basispakket voor een bepaalde groep patienten, na succesvolle prijsonderhandelingen met de leverancier. De afspraken gelden tot en met 1 december 2021. Bij deze herbeoordeling zijn de 3-jaars overlevingsdata van axi-cel geëvalueerd. Hieruit blijkt dat het middel voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Oftewel, het middel is effectief. De prijs van axi-cel moet wel met minimaal 5% dalen. 

Herbeoordeling

Dit betreft een herbeoordeling van het advies over axicabtagene ciloleucel (axi-cel) uit 2019. Axi-cel wordt sinds 1 mei 2020 vergoed vanuit het basispakket. De afspraken gelden tot en met 1 december 2021. Bij deze herbeoordeling zijn de 3-jaars overlevingsdata van axi-cel (Yescarta®) geëvalueerd. 

Pakketadvies sluisgeneesmiddel axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) 2019.

Indicatie

Axi-cel wordt gebruikt bij de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en primair mediastinaal grootcellig B-cellymfoom (PMBCL), na 2 of meer lijnen systemische therapie. Axi-cel is een gepersonaliseerde immuuntherapie die erop gericht is het eigen immuunsysteem van patiënten met hematologische tumoren te stimuleren om de kankercellen te herkennen en te vernietigen. Het betreft een, in principe eenmalige, gentherapeutische behandeling (aanpassing van het DNA van lichaamseigen T-cellen). De therapie is bedoeld voor een subgroep van  kankerpatiënten waarbij sprake is van een hoge ziektelast, mede doordat er voor deze subgroep van patiënten geen andere effectieve behandeling meer beschikbaar is.

Advies Zorginstituut

Axi-cel voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk na een mediane vervolgduur van 51 maanden. Oftewel, het middel is effectief. De budgetimpact na 3 jaar wordt geschat op € 44,9 miljoen in het derde jaar. De kans is aanzienlijk dat de daadwerkelijk budgetimpact van deze therapie in de toekomst hoger dan € 44,9 miljoen komt te liggen door de verwachte indicatie-uitbreidingen. De prijs van axi-cel moet daarom met minimaal 5% dalen.