ACP-advies over betibeglogene autotemcel (Zynteglo®)

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over betibeglogene autotemcel (Zynteglo®) (verder beti-cel) bij de behandeling van patiënten in de leeftijd van 12 jaar en ouder met transfusie-afhankelijke bèta-thalassemie. Bèta-thalassemie is een vorm van erfelijke bloedarmoede. De commissie heeft in haar vergadering van 25 juni 2021 gesproken over de vraag of Zynteglo® voor bovengenoemde groep patiënten opgenomen moet worden in de basisverzekering. Tijdens de vergadering hebben de patiëntenorganisatie, de beroepsgroep en de fabrikant gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot inspreken. 

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie vindt het belangrijk dat het middel snel beschikbaar komt, mits er een goede pay-for-performance-afspraak komt en de prijs van beti-cel met minimaal 35% is gereduceerd. De commissie adviseert om bij prijsonderhandeling al rekening te houden met de te verwachten indicatie-uitbreiding.