Advies over vaccinatie tegen rotavirus

Het Zorginstituut heeft op verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) getoetst of het advies uit 2017 over vaccinaties tegen het rotavirus herzien moet worden. Dit advies is toen gegeven in het kader van het samenwerkingsverband ‘Samenwerking advisering vaccinaties Gezondheidsraad en het Zorginstituut’. Ook nu zijn beide organisaties gevraagd advies te geven.
Op basis van de beschikbare gegevens ziet het Zorginstituut geen aanleiding om het advies uit 2017 te herzien.

Conclusie Zorginstituut

Het Zorginstituut heeft bekeken of de in 2017 geschreven rapporten nog actueel zijn. Zoals de Gezondheidsraad ook aangeeft in zijn advies, blijkt uit epidemiologische gegevens van het RIVM dat er tot 2019 geen veranderingen te zien zijn wat betreft het rotavirus. Hierdoor zijn de analyses over universele vaccinatie uit 2017 nog steeds bruikbaar. Wel is vanaf maart 2020 de incidentie vele malen lager door de impact van de coronamaatregelen. De enige nieuwe afwijkende gegevens komen uit de Nederlandse RIVAR-studie (Risk-group Infant Vaccination Against Rotavirus). De studie betreft gegevens over de subpopulatie van kinderen uit de risicogroepen. Echter deze nieuwe resultaten geven wat het Zorginstituut betreft geen aanleiding om de rapporten aan te passen. Het effect van de nieuwe data is minimaal en de conclusies van de rapporten veranderen daardoor naar verwachting niet. Er is geen concrete pakketaanvraag gedaan door de staatssecretaris. Het Zorginstituut ziet op dit moment af van een hernieuwde inhoudelijke beoordeling van de beschikbare vaccins en brengt dus geen nieuw rapport uit.

Gezamenlijke notitie Zorginstituut en Gezondheidsraad bij advies over vaccinatie tegen rotavirus

De staatssecretaris van VWS heeft tegelijk aan het Zorginstituut en aan de Gezondheidsraad gevraagd of de adviezen uit 2017 herzien moeten worden. Dit is gedaan in het kader van het samenwerkingsverband ‘Samenwerking advisering vaccinaties Gezondheidsraad en het Zorginstituut’. In een gezamenlijke notitie aan de staatssecretaris van VWS geven de Gezondheidsraad en het Zorginstituut vanuit hun eigen rollen en taken een advies over de inzet van vaccineren tegen het rotavirus.