Gezamenlijk advies Gezondheidsraad en het Zorginstituut vaccinatie tegen het rotavirus

In een gezamenlijke notitie aan de minister van VWS adviseren de Gezondheidsraad en het Zorginstituut over de plaats en financiering van vaccinatie van kinderen tegen het rotvirus in het zorgstelsel. Het advies is om of alleen de risicogroepen onder kinderen te vaccineren. In dat geval gaat het om geïndiceerde preventie en kan de vaccinatie vanuit het basispakket vergoed worden. Er moet dan bekeken worden of het vaccin kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Wanneer alle kinderen gevaccineerd worden zou de financiering geregeld moeten worden vanuit het Rijksvaccinatieprogramma.

Samenwerking advisering vaccinaties Gezondheidsraad en het Zorginstituut

De gezamenlijke notitie komt voort uit de samenwerking bij advisering over vaccinaties. Op verzoek van de minister van VWS is, na een proefperiode van 2 jaar, besloten om het samenwerkingsverband tussen de GR en het Zorginstituut voor de advisering over vaccinaties voor te zetten.
Het Zorginstituut en de Gezondheidsraad hebben ook afzonderlijk een advies gestuurd aan de minister van VWS.