Pakketadvies sluisgeneesmiddel pertuzumab en trastuzumab (Phesgo®) bij borstkanker

Zorginstituut Nederland heeft getoetst of de combinatie van pertuzumab en trastuzumab (Phesgo®) uit het basispakket vergoed moet worden. Phesgo® is een injectie van 2 al langer bestaande geneesmiddelen die tot nu toe voornamelijk intraveneus (in de aders) worden toegepast voor de behandeling van borstkanker. Vanwege de te verwachte hoge kosten heeft de minister het middel voor deze indicatie in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Het Zorginstituut adviseert de minister nu om Phesgo® op te nemen in het verzekerd pakket na prijsonderhandelingen. De minister voor Medische Zorg heeft in oktober 2021 besloten om de combinatie tijdelijk toe te laten tot het basispakket.

Update oktober 2021: tijdelijke toelating tot basispakket

Nadat zorgverzekeraars prijsafspraken hebben gemaakt met de fabrikant van pertuzumab-trastuzumab, heeft de minister voor Medische Zorg besloten om de combinatie tijdelijk toe te laten tot het basispakket. De prijsafspraken lopen tot en met 30 september 2024. Als gevolg hiervan is pertuzumab-trastuzumab van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2024 beschikbaar vanuit het basispakket voor 2 indicaties van patiënten met borstkanker.

Aandoening waarvoor vergoeding is aangevraagd

Phesgo® is geregistreerd voor de behandeling van vroege en uitgezaaide borstkanker. Voor vroege borstkanker is Phesgo® bedoeld voor gebruik in combinatie met chemotherapie voor:

  • de behandeling voorafgaand aan een operatie van volwassenen met HER2-positieve, lokaal gevorderde, ontstekingsborstkanker, of borstkanker in een vroeg stadium met een hoog risico op terugkeer van de kanker; 
  • de aanvullende behandeling van volwassenen met HER2-positieve vroege borstkanker met een hoog risico op terugkeer van de kanker.

Voor uitgezaaide borstkanker is Phesgo® bedoeld voor gebruik in combinatie met docetaxel bij volwassenen met HER2-positieve uitgezaaide of lokaal teruggekeerde, niet-reseceerbare (tumor die niet verwijderd kan worden) borstkanker die geen eerdere anti-HER2-therapie of chemotherapie voor hun uitgezaaide ziekte hebben gekregen.

Advies aan de minister

Phesgo® voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ (oftewel het middel is effectief). We adviseren de minister om Phesgo® op te nemen in het verzekerd pakket na prijsonderhandelingen. Hierbij adviseren we de minister om rekening te houden met de bestaande kortingen voor de intraveneuze geneesmiddelen; de netto prijs van Phesgo® mag maximaal de netto prijs van de op dit moment toegepaste intraveneuze middelen zijn.

Afweging van de pakketcriteria voor vergoeding

Het Zorginstituut heeft Phesgo® beoordeeld aan de hand van de 4 pakketcriteria: effectiviteit, kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid. 

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister voor Medische Zorg heeft Phesgo® in de zogenaamde sluis voor dure geneesmiddelen geplaatst, vanwege de verwachte hoge kosten van de behandeling. Een geneesmiddel dat in de pakketsluis is geplaatst, komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking als:

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • de minister voor Medische Zorg en Sport succesvol met de fabrikant over prijsverlaging heeft onderhandeld.