GVS-advies romosozumab (Evenity®) bij de behandeling van ernstige osteoporose

Het Zorginstituut heeft getoetst of romosozumab (Evenity®) kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Romosozumab is een medicijn voor thuisgebruik dat op recept verkrijgbaar is bij de apotheek. We noemen dat een extramuraal geneesmiddel. Zo’n geneesmiddel komt alleen voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het GVS. 

Bij de toetsing is gekeken of het middel onderling vervangbaar is met een geneesmiddel dat al in het GVS is opgenomen (bijlage 1A). Dit is het geval. Daarom adviseert het Zorginstituut aan de minister voor Medische Zorg om romosozumab (Evenity®) op bijlage 1A van het GVS op te nemen in het bestaande cluster 0H05AAAP V. De geneesmiddelen op bijlage 1A hebben een vergoedingslimiet. 

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Romosozumab (Evenity®) is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige osteoporose bij postmenopauzale vrouwen met een hoog risico op botbreuken.

Romosozumab is beschikbaar als voorgevulde spuit. Elke voorgevulde spuit bevat 105 mg romosozumab in een oplossing van 1,17 ml (90 mg/ml). De aanbevolen dosis is 210 mg romosozumab (toegediend als 2 subcutane injecties van elk 105 mg) eenmaal per maand gedurende 12 maanden.

Therapeutische waarde

Zorginstituut Nederland is tot de conclusie gekomen dat romosozumab een therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van alendronaat (oraal). Het middel heeft een therapeutisch gelijke waarde aan teriparatide (subcutaan) bij patiënten met postmenopauzale osteoporose en een zeer hoog risico op botbreuken.

Onderlinge vervangbaarheid met andere geneesmiddelen

Op basis van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid concludeert het Zorginstituut dat romosozumab (Evenity®) onderling vervangbaar is met teriparatide. Dat middel is opgenomen in het GVS op bijlage 1A, in het cluster 0H05AAAP V.

Advies van het Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om romosozumab (Evenity®) op te nemen in cluster 0H05AAAP V op bijlage 1A van het GVS. Als standaarddosis kan 6,9 mg per dag worden gehanteerd.

Opname op bijlage 1A van het GVS

Op bijlage 1A staat de lijst met groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen. Geneesmiddelen worden als onderling vervangbaar aangemerkt als zij:

  • bij een gelijksoortig indicatiegebied kunnen worden toegepast;
  • via een gelijke toedieningsweg worden toegediend;
  • in het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie zijn bestemd.

De geneesmiddelen op deze lijst hebben een vergoedingslimiet. Als de prijs van het middel boven het limiet ligt, moet de verzekerde persoon bijbetalen.