ACP-advies over mexiletine (Namuscla®) bij de behandeling van volwassenen met non-dystrofische myotonie

De commissie heeft in haar vergadering van 11 december 2020 gesproken over de vraag of mexiletine bij symptomatische behandeling van myotonie bij volwassen patiënten met non-dystrofische myotone (NDM) opgenomen moet worden in de basisverzekering. NDM is een erfelijke spierziekte die de spieren verstijft en verzwakt. Bijgaand document bevat een weergave van de discussie tijdens de vergadering en het advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut.

De patiëntenorganisatie VSN, de beroepsgroep van cardiologen (NVVC) en de beroepsgroep van de ziekenhuisapothekers (NVZA) hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in te spreken.

Achtergrond

Mexiletine werd sinds 1975 onder de merknaam Mexitil® gebruikt voor behandeling van hartritmestoornissen. Door de komst van nieuwe middelen werd Mexitil® van de markt gehaald en werd mexiletine als apotheekbereiding of geïmporteerd preparaat ingezet als laatste behandelmogelijkheid voor enkele patiënten. Sinds de jaren ’80 is er (off-label) ervaring opgedaan met mexiletine bij patiënten met NDM. Recent heeft de EMA mexiletine onder de merknaam Namuscla® toegelaten tot de markt als weesgeneesmiddel voor de behandeling van NDM. De fabrikant heeft de prijs verhoogd naar ongeveer 100 keer de prijs van het oorspronkelijke mexiletine.

Advies ACP aan het Zorginstituut

De adviescommissie concludeert dat mexiletine (Namuscla®) veel te duur in de markt wordt gezet. Zij komt daarom tot een negatief advies, omdat zij de prijsstelling onverantwoord vindt en onverenigbaar met de maatschappelijke waarden van de zorgverzekering. Een dergelijke onnodig dure prijsstelling bedreigt het systeem van de zorgverzekering dat gebaseerd is op solidariteit. Omdat de commissie het belangrijk vindt dat het middel wel beschikbaar blijft voor patiënten, adviseert zij de apotheekbereiding op bijlage 3 van de Regeling zorgverzekering te plaatsen.