GVS-advies glucagon neuspoeder (Baqsimi®) bij de behandeling van ernstige hypoglykemie

Het Zorginstituut heeft getoetst of een nasale toedieningsvorm van glucagon (Baqsimi®) kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een extramuraal geneesmiddel (medicijn dat op recept van de dokter verkrijgbaar is bij de apotheek) wordt alleen vergoed als het is opgenomen in het GVS. Het Zorginstituut adviseert om glucagon neuspoeder (Baqsimi®) op te nemen op bijlage 1B van het GVS.

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Glucagon neuspoeder (Baqsimi®) is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige hypoglykemie bij volwassenen, adolescenten en kinderen in de leeftijd van 4 jaar en ouder met diabetes mellitus. Het is beschikbaar als container met een enkele dosis snuifpoeder met 3 mg glucagon. De aanbevolen dosis is 3 mg glucagon, toegediend in één neusgat.

Onderlinge vervangbaarheid met andere geneesmiddelen

Eerst is gekeken of het middel onderling vervangbaar is met een geneesmiddel dat al in het GVS is opgenomen. In het GVS staat namelijk al het bloedglucose-verhogende geneesmiddel glucagon (Glucagen®, Glucagen hypokit®). Maar dit middel wordt met een injectie toegediend. Daarom is het niet onderling vervangbaar met glucagon neuspoeder Baqsimi®, dat via de neus wordt ingenomen. Vanwege het gebruiksgemak heeft dat een meerwaarde voor patiënten in acute situaties.

Advies Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om glucagon neuspoeder (Baqsimi®) op te nemen op bijlage 1B van het GVS.

Opname op bijlage 1B van het GVS

Een geneesmiddel komt voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het GVS bevat lijsten met geneesmiddelen die vergoed worden uit het basispakket. Ze zijn een zogeheten te verzekeren prestatie in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De middelen die zijn opgenomen in het GVS zijn geclusterd op bijlage 1A (onderling vervangbare middelen) of staan apart op bijlage 1B (unieke geneesmiddelen).

Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling vervangbaar zijn. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.