ACP-advies over esketamine (Spravato®) in combinatie met een SSRI of een SNRI bij de behandeling van volwassenen met een therapieresistente depressieve stoornis

De commissie heeft in haar vergadering van 28 augustus 2020 gesproken over de vraag of esketamine voor de behandeling van volwassenen met een therapieresistente depressieve stoornis opgenomen moet worden in de basisverzekering. De patiëntenorganisaties Depressie Vereniging en de fabrikant Janssen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mondeling in te spreken.

Bijgaand document bevat een weergave van de discussie tijdens de vergadering en het advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut.

Advies ACP aan het Zorginstituut

De commissie is van mening dat het hier om een innovatief geneesmiddel gaat, dat vanwege het nieuwe werkingsmechanisme een belangrijke aanvulling kan zijn op het nu gebruikte arsenaal. Deze aanvulling vindt de commissie van belang, gezien het leed van de patiënten wanneer er sprake is van langdurige therapieresistente depressie. 

Vanwege de grote onzekerheden die er zijn over de effectiviteit, de plaats in het behandelalgoritme, en over de kosteneffectiviteit, vindt de commissie het van belang dat er meer gegevens komen uit (verder) onderzoek.
Omdat het niet mogelijk is te adresseren welke prijsreductie nodig is om te spreken van een gunstige kosteneffectiviteit, maar de commissie wel wil inzetten op prijsreductie, is het advies om met de fabrikant een pay-for-performance-afspraak te maken, waarbij de vergoeding van het middel afhangt van de bereikte resultaten.

De commissie acht het verder van groot belang dat er afspraken worden gemaakt over gepast gebruik en dat de toepassing van esketamine in de praktijk wordt geëvalueerd.