Pakketadvies paramedische herstelzorg na COVID-19

Zorginstituut Nederland adviseert de minister voor Medische Zorg, om tijdelijk en onder voorwaarden eerstelijns paramedische herstelzorg na COVID-19 te vergoeden uit het basispakket. Het betreft nazorg en revalidatie-ondersteuning voor patiënten die ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt en in de herstelfase nog ernstige klachten en beperkingen ervaren. Het Zorginstituut adviseert ook een aantal voorwaarden te verbinden aan de duur, behandelomvang en uitvoering van de tijdelijke aanspraak.

Versneld advies

De uitbraak van het Corona-virus heeft zich ontwikkeld tot een uitzonderlijke pandemie die veel patiënten treft en grote maatschappelijke gevolgen heeft. Een deel van de patiënten wordt zodanig zwaar getroffen, dat zij zonder herstelzorg grote problemen ondervinden om hun dagelijkse activiteiten weer op te pakken of hun werkzaamheden te hervatten. Dit is niet alleen een individueel probleem, maar ook een groot maatschappelijk probleem. Daarom adviseert het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg om de vergoeding van deze zorg tijdelijk en onder voorwaarden uitbreiden.

Reactie van de minister voor Medische Zorg

De minister heeft paramedische herstelzorg voor coronapatiënten die ernstige klachten en beperkingen hebben, per 18 juli 2020 tijdelijk en onder voorwaarden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Gedurende de tijdelijke toelating tot het pakket vindt onderzoek naar de effectiviteit van deze zorg plaats.

Update 18 juni 2021

De minister voor Medische Zorg heeft op advies van het Zorginstituut de regeling op onderdelen aangepast.

Meer informatie

Informatie over herstelzorg na corona en de voorwaarden die gelden is ook te vinden via:

Herstelzorg na corona

Mensen die corona hebben gehad en daar langdurig klachten aan overhouden kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding uit het basispakket voor paramedische herstelzorg. Deze vergoeding geldt sinds 18 juli 2020. De zorg is bedoeld voor mensen die na corona lang lasthouden van klachten zoals kortademigheid, geheugenproblemen en verlies aan spierkracht.

Sommige mensen zijn door de ziekte opgenomen in ziekenhuizen. Maar er zijn ook mensen die in de thuissituatie ernstig en langdurig ziek zijn geweest.

Voor mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest bepaalt de medisch specialist welke herstelzorg nodig is. Het kan dat de specialist dit vaststelt bij ontslag uit het ziekenhuis of later bij een poliklinische controle. Het kan ook zijn dat iemand in een revalidatiecentrum is opgenomen en dat de specialist daar de zorg bepaalt. Voor mensen die thuis ziek zijn geweest speelt de huisarts een belangrijke rol. Die moet vaststellen of iemand zodanig ernstige klachten en beperkingen in die herstelfase ondervindt, dat deze zorg nodig is.

De herstelzorg kan bestaan uit (een combinatie van) fysiotherapie, oefentherapie, dieetadvies ergotherapie en logopedie. De zorg moet mensen helpen om zo veel mogelijk hun levens weer op te kunnen pakken. De omvang en samenstelling van de herstelzorg kan per patiënt verschillen: van enkele ondersteunende behandelsessies tot een heel behandelprogramma van enkele maanden. De periode van behandeling geldt voor maximaal 6 maanden.

De huisarts beoordeelt na ongeveer 3 maanden op basis van een schriftelijke rapportage van de behandelaars of én hoe de zorg voortgezet moet worden.

De verwachting is dat klachten zoals spierklachten en vermoeidheidsklachten tijdens de behandeling van maximaal 6 maanden worden verholpen. Er zullen mensen zijn die na 6 maanden niet hun oorspronkelijke niveau helemaal bereiken. Verder behandelen met deze vorm van zorg is dan niet zinvol. Alleen wanneer de medisch specialist na 6 maanden vaststelt dat er sprake is van blijvende longschade of andere lichamelijke schade, kan de specialist iemand verwijzen voor nog een behandeltermijn van maximaal 6 maanden.

Het is niet zo dat je per se positief op corona getest moet zijn. Mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen zijn in de meeste gevallen wel getest. In de thuissituatie is niet iedereen getest. In dat geval moet de huisarts goed bekijken of er sprake is van een waarschijnlijke corona-infectie, waarvan de gevolgen zo ernstig zijn, dat deze zorg nodig is.

Voorwaarde voor het krijgen van deze herstelzorg is dat patiënten bereid zijn om mee te doen aan onderzoek. De behandelgegevens die in hun dossier worden vastgelegd moeten ter beschikking worden gesteld van een onderzoeksgroep die het onderzoek uitvoert. Wanneer iemand geen toestemming geeft kan de zorg niet vergoed worden. Op termijn moet dit onderzoek de effecten van deze zorg beter vaststellen.