Vragen en antwoorden paramedische herstelzorg na COVID-19

In dit document wordt uitleg gegeven over de eerstelijns paramedische herstelzorg na COVID-19. Sommige mensen hebben tijdens hun herstel na COVID-19 aanhoudende klachten of beperkingen. De huisarts of medisch specialist kan in dat geval beoordelen of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Deze herstelzorg wordt tot uiterlijk 1 januari 2025 onder voorwaarden vergoed uit het basispakket. In het document wordt antwoord gegeven op de meestgestelde vragen rondom deze tijdelijke regeling.

Standpunt  - wel of niet vergoeden eerstelijns paramedische herstelzorg na COVID-19

Zorginstituut Nederland wacht op de resultaten van aanvullend onderzoek om een definitief standpunt in te kunnen nemen of eerstelijns paramedische herstelzorg na COVID-19 vanuit het basispakket van de zorgverzekering kan worden vergoed. Omdat wij niet weten wanneer de resultaten komen, kunnen we nog geen planning geven. Totdat wij een standpunt innemen, blijft deze zorg uiterlijk tot 1 januari 2025 deel uitmaken van het basispakket.