ACP-advies over paramedische zorg in de eerste lijn voor COVID-19-patiënten

Advies van de Adviescommissie Pakket (ACP) aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over opname in de basisverzekering van eerstelijns paramedische herstelzorg voor COVID-19-patiënten met aanhoudende gezondheidsproblemen.

De commissie heeft in een extra ingelaste vergadering van 26 juni 2020 (vanwege de coronacrisis via videoconferentie) gesproken over de vraag of eerstelijns paramedische herstelzorg moet worden opgenomen in de basisverzekering voor COVID-19-patiënten die na een ernstig acuut infectiestadium ook ernstige gezondheidsproblemen houden.

Bijgaand document bevat een weergave van de discussie tijdens de vergadering en het advies van de ACP aan het Zorginstituut.

Mogelijkheid tot inspraak

5 partijen hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in te spreken, namelijk het Longfonds, het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, dat ook sprak namens de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck), Revalidatie Nederland, Ergotherapie Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hieruit kwam vooral naar voren, dat het nodig is om snel deze zorg voor deze ernstige COVID-19-patiënten beschikbaar te stellen, waarbij is opgemerkt dat de klachten breder zijn dat enkel fysieke problematiek. Veel patiënten hebben ook klachten over het cognitief functioneren of psychosociale problematiek. Daarnaast wijzen meerdere insprekende partijen op belang van multidisciplinaire samenwerking en op het toepassen van goede en eenduidige triagecriteria.

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie concludeert, dat sprake is van een uitzonderlijke situatie, waarbij meerdere argumenten genoemd zijn die zwaarwegend genoeg zijn om af te wijken van normale (wettelijke) vereisten, zoals bewezen effectiviteit en een gunstige kosteneffectiviteit waar de commissie normaal gesproken streng op toeziet.

Alles afwegende adviseert de commissie om de paramedische behandeling in de eerste lijn van COVID-19-patiënten tijdelijk op te nemen in de basisverzekering, waarbij naast snelheid ook zorgvuldigheid gewenst is om te zorgen voor de juiste zorg op de juiste plaats, maar ook om op termijn uitspraak te kunnen doen over effectiviteit van deze behandeling.