GVS-advies pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) bij de behandeling van blaaspijnsyndroom (BPS) gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies

Het Zorginstituut heeft getoetst of pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een (extramuraal) geneesmiddel komt voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking zodra het is opgenomen in het GVS. Bij de toetsing is eerst gekeken of het middel onderling vervangbaar is met een geneesmiddel dat al is opgenomen in het GVS. Dit is niet het geval. Op basis van alle overwegingen beschreven in het rapport, adviseert het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg om pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) op te nemen in het GVS op bijlage 1B (unieke geneesmiddelen). Voor het voorschrijven van het middel gelden bepaalde voorwaarden (bijlage 2).

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) is geregistreerd voor de behandeling van blaaspijnsyndroom (BPS) gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies bij volwassenen met matige tot hevige pijn, aandrang en mictiefrequentie. Elmiron® is beschikbaar als harde capsule die 100 mg pentosanpolysulfaatnatrium bevat.

Beoordeling

Zorginstituut Nederland is tot de conclusie gekomen dat er in placebogecontroleerde studies klinisch relevante verbeteringen worden gevonden in subjectieve patiëntgerapporteerde uitkomstmaten na behandeling met Elmiron® bij blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies. Gezien de hoge onvervulde behandelbehoefte en het waarschijnlijk positieve effect op de kwaliteit van leven heeft pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) een meerwaarde.

Vanwege bovenstaande overwegingen en omdat Elmiron® niet onderling vervangbaar is met andere geneesmiddelen die in het GVS zijn opgenomen, komt het middel in aanmerking voor plaatsing op bijlage 1B van het GVS. 

Advies Zorginstituut

Op basis van bovengenoemde overwegingen adviseert Zorginstituut Nederland de minister voor Medische Zorg om PPS-Na (Elmiron®) op te nemen op bijlage 1B van het GVS. Er gelden wel bepaalde voorwaarden (bijlage 2).

Bijlage 2 voorwaarden PPS-Na (Elmiron®)

Vergoeding van het geneesmiddel geldt uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder met blaaspijnsyndroom gekenmerkt door ofwel glomerulaties ofwel Hunner laesies met matige tot hevige pijn, aandrang en mictiefrequentie.

Opname op bijlage 1B van het GVS

Een geneesmiddel wordt vergoed uit het basispakket zodra het is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het GVS bevat lijsten met geneesmiddelen die vergoed worden uit het basispakket, oftewel die een te verzekeren prestatie zijn in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De middelen die zijn opgenomen in het GVS zijn geclusterd op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering (onderling vervangbare middelen) of staan apart op bijlage 1B (unieke geneesmiddelen).

Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling vervangbaar zijn. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.

Bijlage 2

Middelen op de lijsten 1A en 1B kunnen daarnaast op bijlage 2 zijn geplaatst. Dit houdt in dat er extra voorwaarden aan de vergoeding zijn gesteld. Bijvoorbeeld als bij de geregistreerde indicatie niet de gehele patiëntengroep, maar slechts een deel van patiënten voor vergoeding van een middel in aanmerking komt.