GVS-advies sublinguaal toegediend berkenpollenextract (Itulazax®) bij de behandeling van pollenallergie bij volwassenen

Het Zorginstituut heeft getoetst of het sublinguaal toegediend berkenpollenextract 12 SQ-HDM SLIT (Itulazax®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een geneesmiddel komt voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het GVS. Bij de toetsing is gekeken of het middel onderling vervangbaar is met een geneesmiddel dat al in het GVS is opgenomen. Dit is niet het geval. Daarom adviseert het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg het berkenpollenextract Itulazax® op te nemen in het GVS op bijlage 1B (unieke geneesmiddelen).

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Sublinguaal toegediend berkenpollenextract (Itulazax®) is geïndiceerd voor gebruik bij volwassen patiënten voor de behandeling van matige tot ernstige allergische rinitis of conjunctivitis, geïnduceerd door pollen van de berken homologe groep. Tot die groep behoren de berk, de els, de haagbeuk, de hazelaar, de eik en de beuk. Het gebruik van Itulazax® is alleen voor patiënten met een klinische voorgeschiedenis van symptomen, ondanks het gebruik van symptoomverlichtende medicatie, en een positieve testuitslag voor sensibilisatie voor een lid van de berken homologe groep (huidpriktest of specifieke IgE-test).

Beoordeling

Zorginstituut Nederland is tot de conclusie gekomen dat Itulazax® een gelijke therapeutische waarde heeft aan subcutaan toegediende allergeenextracten van berkenpollen (Alutard® en Pollinex®) bij volwassen patiënten voor de behandeling van matige tot ernstige allergische rinitis of conjunctivitis, geïnduceerd door pollen van de berken homologe groep. Op basis van de geldende criteria is Itulazax® echter niet onderling vervangbaar met Alutard® en Pollinex®, omdat het middel niet subcutaan (via een onderhuidse injectie) maar sublinguaal (met een smelttablet) wordt toegediend. De prijs van Itulazax® is gelijk aan de prijs van de beschikbare subcutane geneesmiddelen.

Advies Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister het sublinguaal gestandaardiseerd allergeenextract van boompollen (Itulazax®; SLIT) op te nemen op bijlage 1B van het GVS.

Opname op bijlage 1B van het GVS

Een geneesmiddel wordt vergoed uit het basispakket zodra het is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het GVS bevat lijsten met geneesmiddelen die vergoed worden uit het basispakket, oftewel die een te verzekeren prestatie zijn in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De middelen die zijn opgenomen in het GVS zijn geclusterd op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering (onderling vervangbare middelen) of staan apart op bijlage 1B (unieke geneesmiddelen).

Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling vervangbaar zijn. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.