ACP-advies over avelumab (Bavencio®) in combinatie met axitinib bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom

Advies van de Adviescommissie Pakket (ACP) aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over het sluisgeneesmiddel avelumab (Bavencio®) in combinatie met axitinib bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom.

De commissie heeft in haar vergadering van 24 april 2020 gesproken over de vraag of avelumab bij de genoemde indicatie opgenomen moet worden in de basisverzekering. Door bijzondere omstandigheden vanwege de coronacrisis vond de vergadering plaats via een teleconferentie. Om technische redenen konden alleen de direct belanghebbenden bij de beoordeling van dit geneesmiddel de vergadering bijwonen. Geen van deze partijen heeft gebruik gemaakt van het inspraakrecht. Wel hebben de patiëntenverenigingen Leven met blaas- en nierkanker en de NFK hun gezamenlijke reactie schriftelijk kenbaar gemaakt.

Bijgaand document bevat een weergave van de discussie tijdens de vergadering en het advies van de ACP aan het Zorginstituut.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister voor Medische Zorg heeft in 2019 onder andere het geneesmiddel avelumab (Bavencio®) in de zogenaamde sluis voor dure geneesmiddelen geplaatst. Dit heeft hij gedaan vanwege de verwachte hoge kosten van de behandeling. Een geneesmiddel dat in de pakketsluis is geplaatst komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking als:

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • de minister voor Medische Zorg en Sport succesvol met de fabrikant over prijsverlaging heeft onderhandeld.