GVS-advies opicapone (Ongentys®) voor de behandeling van ziekte van Parkinson bij volwassenen

Het Zorginstituut heeft getoetst of opicapone (Ongentys®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een geneesmiddel komt voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het GVS. Bij de toetsing is gekeken of het middel onderling vervangbaar is met een geneesmiddel dat al in het GVS is opgenomen (bijlage 1A). Dit is het geval. Daarom adviseert het Zorginstituut aan de minister voor Medische Zorg om opicapone (Ongentys®) op te nemen op bijlage 1A in het bestaande cluster 0N04BXAO V.

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Opicapone (Ongentys®) is als aanvullende therapie geïndiceerd bij levodopa/decarboxylaseremmer (DDCI) bij volwassen patiënten met de ziekte van Parkinson en einde-dosis motorische fluctuaties, die niet gestabiliseerd kunnen worden met die combinaties.

Onderlinge vervangbaarheid met andere geneesmiddelen

Volgens toetsing van het Zorginstituut is opicapone (Ongentys®) onderling vervangbaar met de andere COMT-remmer entacapone in het GVS-cluster 0N04BXAO V. Bij de behandeling van de ziekte van Parkinson en einde-dosis motorische fluctuaties heeft opicapone (Ongentys®) als ‘add on’ bij levodopa/decarboxylaseremmer een gelijke waarde ten opzichte van entacapone.

Advies Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om opicapone (Ongentys®) op te nemen op bijlage 1A van het cluster 0N04BXAO V. Als standaarddosering kan 50 mg/dag worden gehanteerd.

Opname op bijlage 1A van het GVS

Op bijlage 1A staat de lijst met groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen. Geneesmiddelen worden als onderling vervangbaar aangemerkt als zij:

  • bij een gelijksoortig indicatiegebied kunnen worden toegepast;
  • via een gelijke toedieningsweg worden toegediend; én
  • in het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie zijn bestemd.

De geneesmiddelen op deze lijst hebben een vergoedingslimiet. Als de prijs van het middel boven deze limiet ligt, moet de verzekerde persoon dus bijbetalen.