GVS-advies 4 componenten meningokokken B (4CMenB) vaccin (Bexsero®) voor de actieve immunisatie tegen invasieve meningokokkenziekte veroorzaakt door Neisseria meningitidis groep B

Het Zorginstituut heeft getoetst of het meningokokken B vaccin (Bexsero®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een (extramuraal) geneesmiddel komt voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking zodra het is opgenomen in het GVS. Bij de toetsing is eerst gekeken of het middel onderling vervangbaar is met een geneesmiddel dat al is opgenomen in het GVS. Dit is niet het geval. Op basis van alle overwegingen beschreven in het rapport adviseert het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg om het meningokokken B vaccin (Bexsero®) op te nemen in het GVS op bijlage 1B (unieke geneesmiddelen). Voor het voorschrijven van het middel gelden bepaalde voorwaarden (bijlage 2).

Indicatie waarvoor vergoeding wordt gevraagd

Bexsero® is geïndiceerd voor actieve immunisatie tegen invasieve meningokokkenziekte veroorzaakt door Neisseria meningitidis groep B bij volwassenen en kinderen vanaf 2 maanden oud.

Therapeutische waarde

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat voor de actieve immunisatie van patiënten met complementdeficiëntie (inclusief gebruik eculizumab) of (functionele) hypo-/asplenie tegen invasieve meningokokkenziekte veroorzaakt door Neisseria meningitidis groep B het 4CMenB vaccin een meerwaarde heeft ten opzichte van geen vaccinatie.

Advies Zorginstituut

Op basis van in het rapport genoemde overwegingen adviseert het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg om Bexsero® op te nemen op bijlage 1B van het GVS. Er gelden wel bepaalde voorwaarden (bijlage 2).

Bijlage 2 voorwaarden 4 componenten meningokokken B vaccin (Bexsero®)

Vergoeding van het geneesmiddel geldt alleen voor verzekerden van 2 maanden en ouder met een:

  1. aangeboren complementdeficiëntie;
  2. indicatie voor gebruik van het geneesmiddel eculizumab.
  3. (functionele) hypo-/ asplenie, die een hoog risico op invasieve meningokokkenziekte hebben.

Opname op bijlage 1B van het GVS

Een geneesmiddel wordt vergoed uit het basispakket zodra het is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het GVS bevat lijsten met geneesmiddelen die vergoed worden uit het basispakket, oftewel die een te verzekeren prestatie zijn in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De middelen die zijn opgenomen in het GVS zijn geclusterd op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering (onderling vervangbare middelen) of staan apart op bijlage 1B (unieke geneesmiddelen).

Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling vervangbaar zijn. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.

Bijlage 2

Middelen op de lijsten 1A en 1B kunnen daarnaast op bijlage 2 zijn geplaatst. Dit houdt in dat er extra voorwaarden aan de vergoeding zijn gesteld. Bijvoorbeeld als bij de geregistreerde indicatie niet de gehele patiëntengroep, maar slechts een deel van patiënten voor vergoeding van een middel in aanmerking komt.

Eerdere beoordeling 2018

Het Zorginstituut heeft in 2018 op verzoek van de staatssecretaris van VWS de effectiviteit en kosteneffectiviteit van Bexsero® beoordeeld voor vaccinatie van de algemene populatie tegen invasieve meningokokkenziekte veroorzaakt door Neisseria meningitidis groep B. Omdat het een vergoedingsaanvraag voor vaccinatie van de algemene populatie betrof, kon het Zorginstituut geen uitspraak doen over opname van Bexsero® in het GVS. Het eerdere advies uit 2018 kunt u vinden via deze link.