ACP-advies over het sluisgeneesmiddel abemaciclib (Verzenios®)

Advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over de beoordeling van abemaciclib (Verzenios®) bij de behandeling van hormoonreceptor (HR)- positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker .
De commissie heeft in haar vergadering van 1 februari 2019 gesproken over de vraag of het ‘sluismiddel’ abemaciclib (Verzenios®) bij genoemde indicatie opgenomen dient te worden in het basispakket. Van belang bij de afweging is dat abemaciclib het 3e middel bij deze indicatie is dat in de sluis is geplaatst. In de eerdere gevallen (palbociclib en ribociclib) heeft de commissie geadviseerd ze niet te vergoeden vanwege een ongunstige kosteneffectiviteit.
Omdat er net als bij palbociclib en ribociclib sprake is van een ongunstige kosteneffectiviteit, adviseert de commissie om ook voor abemaciclib prijsafspraken te maken en daarbij aan te sluiten bij de afspraken die reeds voor de middelen palbociclib en ribociclib zijn gemaakt. Ook adviseert de commissie om periode waarover die prijsafspraken worden gemaakt zo te kiezen dat veldpartijen zo snel mogelijk in staat worden gesteld scherpere prijzen te onderhandelen.