Actualisatie Bijlage 2 voorwaarden van de Regeling zorgverzekering (2017 - 2018)

Aan de vergoeding van geneesmiddelen kan de minister van VWS nadere voorwaarden stellen, de zogenaamde bijlage 2 voorwaarden. Bij de uitvoering van de bijlage 2 voorwaarden ervaren zorgverzekeraars en apothekers administratieve lasten. Daarom heeft de minister van VWS in 2017 aan het Zorginstituut gevraagd om te komen tot verbetervoorstellen. Het Zorginstituut heeft in 2 delen geadviseerd. Met de geadviseerde aanpassingen in het tweede advies vervallen voor 36 stofnamen de nadere voorwaarden. Samen met het eerste advies, waarin de nadere voorwaarden voor 13 stofnamen zijn vervallen, kunnen bijna 50 stofnamen (met ruim 3,6 miljoen gebruikers) worden verwijderd van bijlage 2. Verder staan in het advies voorstellen voor verbetering van het proces.

Vervolgadvies - maart 2018

In navolging van het voorstel van 19 oktober 2017 heeft het Zorginstituut een vervolgadvies aan de minister van Medische Zorg gestuurd, over de actualisatie van bijlage 2 In de dit advies staat ook een terugkoppeling van de resultaten van het overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). In het advies staan voorstellen voor verbetering van het proces. Verder staan er uitspraken voor aantal (groepen van) geneesmiddelen, die niet zijn behandeld in het eerste advies.

Eerste advies - oktober 2017

Het Zorginstituut heeft in oktober 2017 het eerste voorstel voor aanpassingen van de 'bijlage 2 voorwaarden' aan de minister van VWS gestuurd. In dit voorstel stonden aanpassingen waarvan de uitvoeringsproblemen duidelijk zijn en waarover weinig discussie te verwachten was.

Achtergrondinformatie van bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering (Rzv)

Voor de vergoeding van extramurale geneesmiddelen ten laste van farmaceutische zorg moet een geneesmiddel opgenomen zijn op bijlage 1 van de Rzv (ook wel geneesmiddelenvergoedingssysteem genoemd, GVS). In sommige gevallen wordt dat geneesmiddel tevens vermeld op bijlage 2. In dat geval gelden er nadere voorwaarden voor de vergoeding.

Doelmatige inzet van geneesmiddelen

Doel van van nadere voorwaarden is om doelmatige inzet van een in het GVS opgenomen geneesmiddel te bevorderen. De voorwaarden moeten ervoor zorgen dat de geneesmiddelen alleen worden gegeven bij die indicatie(s) waarvoor het geneesmiddel een voldoende bewezen therapeutische meerwaarde heeft. Vervolgens is het aan de zorgverzekeraars om te toetsen of de verzekerde aan die voorwaarden voldoet en of de zorg dus vergoed kan worden vanuit het basispakket. Bij de uitvoering van deze taak kunnen zorgverzekeraars extra informatie nodig hebben van de zorgverlener of de verzekerde. Deze informatiebehoefte voor de toetsing kan als administratieve last worden ervaren.