GVS-advies uitbreiding bijlage 2 voorwaarden GLP-1-agonisten bij diabetes mellitus type 2

Advies van Zorginstituut Nederland aan de minister van VWS om de combinatie basale insuline plus bloedglucoseverlagende GLP1-medicatie en bijbehorende vergoedingscriteria te gaan vergoeden.

Reactie minister

Minister Schippers van VWS heeft het advies van het Zorginstituut overgenomen om de combinatie basale insuline plus bloedglucose verlagende GLP1-medicatie en bijbehorende vergoedingscriteria te vergoeden. Deze combinatiebehandeling is voor een duidelijk omschreven categorie diabetespatiënten.

Rondetafel Diabeteszorg

Dit advies kwam tot stand op initiatief van de Rondetafel Diabeteszorg. Dit samenwerkingsverband is gestart door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en het Zorginstituut Nederland en bestaat verder uit zorgverleners, Diabetesvereniging Nederland, zorgverzekeraars, industrie, overheid en Stichting BIDON. Deze brede samenwerking is opgezet om de kwaliteit van de zorg en gepast gebruik van genees- en hulpmiddelen binnen de diabeteszorg te verbeteren. Binnen deze context doet het Zorginstituut voor het eerst uitspraak over een hele klasse geneesmiddelen tegelijk. Lees meer op de pagina 'Rondetafel diabeteszorg'.