GVS-advies evolocumab (Repatha®) bij hypercholesterolemie en gemengde dyslipidemiehomozygote familiaire hypercholesterolemie

Evolocumab (Repatha®) is de 1e vertegenwoordiger van een nieuwe klasse cholesterolverlagende middelen, de zogenaamde de PCSK9-antilichamen. Het middel is niet onderling vervangbaar met enig ander middel in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het komt op basis van een therapeutische meerwaarde en een voldoende onderbouwde kosteneffectiviteit in principe in aanmerking voor opname op bijlage 1B. Het Zorginstituut adviseert om evolocumab alleen in het GVS op te nemen voor de patiëntengroep van familiaire hypercholesterolemie (homozygote en heterozygote) en niet voor andere patiëntengroepen. Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS om via prijsonderhandeling de impact op het zorgbudget te verminderen.

Vergoeding vanaf 1 april 2016

Op advies van het Zorginstituut heeft de minister van VWS begin 2016 onderhandeld met de fabrikant van evolocumab. Door de succesvolle onderhandelingen zijn de totale kosten op een aanvaardbaar niveau gekomen. Het middel wordt per 1 april 2016 vergoed uit het basispakket*.

* in de loop van 2016 is er een 2e geneesmiddel opgenomen in het GVS voor deze aandoening: alirocumab (Praluent®). De minister heeft toen besloten om alirocumab op te nemen op bijlage 1A in een nieuw te vormen cluster met evolocumab (Repatha®). Voor beide middelen gelden extra voorwaarden (bijlage 2).

Evaluatie van gepast gebruik

Het Zorginstituut zal de komende jaren het gebruik van evolocumab evalueren.