Privacyverklaring Zorginstituut Nederland

Als Zorginstituut hebben wij verschillende wettelijke taken op het gebied van het zorgverzekeringsstelsel. Om deze taken uit te voeren hebben wij persoonsgegevens nodig. In deze verklaring staat welke persoonsgegevens wij verwerken en wat uw rechten zijn.