Register: plaatsen van kwaliteitsinstrumenten in het Register

Het Register is een officieel en openbaar register waarin op voordracht van organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk of van de Kwaliteitsraad een kwaliteitsstandaard, informatiestandaard of een meetinstrument wordt opgenomen. Het Register is online in te zien op Zorginzicht.

Overzicht voorwaarden voor plaatsing staan in Toetsingskader

Een van de eisen om in het Register te komen, is dat de kwaliteitsstandaard en de bijbehorende meetinstrumenten en informatiestandaarden door zowel de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en de patiëntenverenigingen gezamenlijk aan het Register wordt aangeboden. Alle voorwaarden voor opname in het Register staan in het Toetsingskader. Opname in het Register heeft niet tot doel de rechtspositie van partijen te wijzigen.

Aanvraagprocedure loopt via Zorginzicht

Om tot een gewogen oordeel te kunnen komen of de kwaliteitsstandaard, de informatiestandaard of het meetinstrument voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader moet een aantal vragen in een aanbiedingsformulier ingevuld worden. Dit formulier staat op Zorginzicht. Hier staat ook de verdere aanvraagprocedure toegelicht.