Testimonial Martin Sitalsing

Martin Sitalsing is hoofdcommissaris van politie. Zorg en veiligheid gaan wat hem betreft altijd hand in hand. En daar moeten een aantal barrières voor doorbroken worden. Niet meer kijken vanuit je eigen perspectief. “Politie, zorg, en gemeentelijke organisaties, trek samen op om ingewikkelde vraagstukken in de samenleving goed op te lossen. Zo kijkt hij naar de zorg van morgen.

Veiligheid en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zorg en veiligheid gaan wat mij betreft altijd hand in hand. En daar moeten we echt een aantal barrières voor doorbreken. Zeker ook op van je eiland af komen als professional. Want we hebben heel veel te maken met multi-probleemgezinnen. Waar vele vormen van problematiek aanwezig zijn. Op veiligheid, op armoede, op zorg. En dat betekent dat we allemaal vanuit ons eigen perspectief naar dit soort situaties kijken.

En mijn appèl is om dat los te laten en veel meer op elkaars plattegrond te lopen. Politie, zorg, gemeentelijke organisaties. Samen optrekken om te zorgen dat we dit soort ingewikkelde vraagstukken goed kunnen oplossen.

Veiligheid en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.