Testimonial Marieke Schuurmans - Nederlandse Zorgautoriteit

Marieke Schuurmans werkt bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Volgens haar is zorg maatwerk. Geen one-size-fits-all. Het is belangrijk dat de patiënt en de zorgverlener samen bepalen wat passend is in de situatie van de patiënt. Wij willen voorkomen dat meer zorg leveren, onnodige zorg geven, financieel aantrekkelijk is voor zorgaanbieders. Het moet om de patiënt gaan. De patiënt staat centraal, niet het geld. Zo ziet zij de zorg van morgen.

Spreker: Marieke Schuurmans, Nederlandse Zorgautoriteit

BEELDTEKST: Meer zorg is niet altijd meer gezondheid.

MARIEKE SCHUURMANS: Mensen verschillen van elkaar. Ook als ze ziek worden. Als je ziek wordt, betekent dat niet automatisch dat je een bepaalde vraag naar zorg hebt. Sterker nog, niet iedere behandeling heeft bij iedereen hetzelfde effect. Zorg is maatwerk. Geen one-size-fits-all.

Wij vinden het belangrijk dat de patiënt en de zorgverlener samen bepalen wat passend is in de situatie van de patiënt. Wij willen voorkomen dat meer zorg leveren, onnodige zorg geven, financieel aantrekkelijk is voor zorgaanbieders. Het moet om de patiënt gaan.

BEELDTEKST: De patiënt staat centraal, niet het geld.

BEELD: Logo Zorginstituut Nederland
BEELDTEKST: Hoe zie jij de Zorg van Morgen? #dezorgvanmorgen