Testimonial Eric Steegers - hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie

Eric Steegers is hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie. Hij ziet de grote impact op de gezondheid van een pasgeboren kind in een achterstandswijk. Hij vindt dat medische zorg moet worden gecombineerd met sociale hulpverlening voor zwangere vrouwen die in armoede leven. Dat is volgens Eric Steegers echte preventie. Zo ziet hij de zorg van morgen.

Spreker: Eric Steegers, hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie

BEELDTEKST: Iedere moeder een gelijke kans op een gezond en kansrijk kind.

ERIC STEEGERS: Het wonen in een achterstandswijk, armoede, heeft grote impact op de gezondheid van het pasgeboren kind. Zo komen vroeggeboorte en een te laag geboortegewicht veel vaker voor in die omstandigheden. En dat heeft ook grote impact op je gezondheid later in het leven. En je kansen later in het leven. Je postcode lijkt dus belangrijker voor je gezondheid dan je erfelijke code. En dat vind ik onacceptabel. Medische zorg moet dus worden gecombineerd met sociale hulpverlening voor zwangere vrouwen die in armoede leven. Dat noemen we sociale verloskunde. Dat is waar volksgezondheid begint. En dat is échte preventie.

BEELDTEKST: Iedere moeder een gelijke kans op een gezond en kansrijk kind.

BEELD: Logo Zorginstituut Nederland
BEELDTEKST: Hoe zie jij de Zorg van Morgen? #dezorgvanmorgen